Individuel træning

Personlig træning

Enetimer

Enetimer er et ekstra tilbud for elever som deltager i holdtræning i klubregi. Det er en unik mulighed for at få særligt tilrettelagt og specialiseret undervisning som fysisk eller mentaltræning for en udøver. Udbyttet vil på denne måde være særligt stort. Personlig træning i selvforsvar

Priser

Avancerede eksperter Shihan Flere muligheder, kontakt os for nærmere information

Uchi Deschi

Uchi Deshi betyder fuldtidselev. Et fuldtidstræningsforløb er et ophold hvor man bor på Dai Ki Haku Martial Art hovedskolen og modtager undervisning flere gange dagligt. Her vil man udover kost og logi modtage skræddersyet undervisning tilpasset ens person. Det kræver ingen kunnen eller forhåndskendskab at kunne deltage i et fuldtidsophold. Et fuldtidsophold kan med stor fordel benyttes af personer der stræber efter at opnå bestemte færdigheder i forhold til f.eks. optagelsesprøver, uddannelse og tests ved forskellige instanser. Opholdet indeholder bl.a.:
  • Dygtiggørelse inden for nærkamp
  • Personlig udvikling
  • Specialisering inden for udvalgte områder f.eks. konflikthåndtering
  • Mentaltræning
  • Anden tilgang til træning, kroppen og sundhed

Priser

Afhængigt af antal deltagere, kontakt os for skræddersyet ophold og pris.